Belasting op internetgiganten

Door Sander Loones op 26 november 2020, over deze onderwerpen: 2/ Fiscaliteit - begroting

Hoe zit het nu juist met die belasting op de grote internetgiganten ('GAFA'-taks: Google, Amazon, Facebook, Apple?


 

Toen Alexander De Croo minister van Financiën was, was hij tégen een eenzijdige taks. Nu hij premier is, vindt De Croo dat België zo’n nieuwe belasting toch op haar eentje-alleentje kan invoeren. Wie heeft gelijk? De minister van Financiën of de premier? Een draadje:

Is zo'n taks mogelijk en nodig?

Ja, zo'n taks is nodig. Onze KMO’s die betalen vandaag veel te veel belastingen. Bovendien worden zij beconcurreerd door grote Amerikaanse internetgiganten. Die internetbedrijven maken grote winsten in Europa, maar betalen hier zo goed als geen belastingen. Dat is niet correct.

Ik schreef er dit opiniestuk over https://bit.ly/3mfxFo6

Moet je zo'n taks best internationaal regelen?

Ja, absoluut. Het is een illusie te denken dat een land dit op haar eentje kan doen. Wie iets anders beweert, die probeert u blaasjes wijs te maken.

In dit opiniestuk ga ik er dieper op in https://bit.ly/3ogSG3s

En wat als een land dit toch alleen doet?

Dan zou dit schade toebrengen aan de Europese eengemaakte markt en zou dit aanleiding geven tot concurrentieverstoring, buitenproportionele administratieve lasten voor betrokken ondernemingen en tot een risico op dubbele of zelfs meervoudige belastingsheffing. Bovendien start je mogelijk een handelsoorlog.

Het is dan ook ongelooflijk dat premier De Croo dit nu verdedigt. Als toenmalig minister van financiën De Croo somde hij nog álle problemen op van zo’n eenzijdige aanpak. U leest het na in het Kamerverslag van 15 juli 2020:

“Minister van Financiën Alexander De Croo: Het lijdt geen twijfel dat de invoering door individuele staten een zeer moeilijke oefening wordt. Frankrijk heeft die taks in 2019 ingevoerd, maar intussen weer on hold gezet om problemen met de VS te vermijden. De meeste van de zogenaamde internetreuzen zijn natuurlijk in dat land gevestigd. Het lijkt er dus op dat men eerder op supranationaal niveau tot een vergelijk zal moeten komen om de invoering van die taksen een redelijke kans op slagen te geven. Daartoe worden initiatieven genomen, zowel op Europees vlak als op het niveau van de OESO.

Wat de mogelijke opbrengst betreft, is het momenteel nog speculatief om cijfers naar voren te schuiven. Alles hangt immers af van de uiteindelijke wettelijke basis die zal worden aangenomen om te kunnen bepalen hoe groot de opbrengst zal zijn. Ik kan momenteel niet vooruitlopen op de zaken. Ik kan wel meegeven dat de opbrengst in Frankrijk gedurende het eerste jaar 280 miljoen euro bedroeg, tegenover een raming van 500 miljoen euro, dus iets meer dan de helft van het geraamde bedrag. Afgemeten aan de omvang van België tegenover Frankrijk zou een soortgelijke taks in ons land maar een fractie van de Franse taks opbrengen, maar ik ga mij daarop niet vastpinnen. (…)

Zoals altijd bepleit, blijf ik erbij dat een dergelijke belasting idealiter op Europees niveau moet worden ingevoerd. Immers, unilaterale en potentieel uiteenlopende initiatieven van lidstaten zouden schade toebrengen aan de eengemaakte markt en zouden aanleiding geven tot concurrentieverstoring, buitenproportionele administratieve lasten voor betrokken ondernemingen en tot een risico op dubbele of zelfs meervoudige belastingsheffing. Wij blijven dus absoluut voorstander van een oplossing op het niveau van de OESO.

Het unilateraal invoeren van een dergelijke belasting in België zou slechts in laatste instantie in overweging mogen worden genomen, dat wil zeggen als er geen mondiale of Europese oplossing is. Indien we zouden beslissen om unilateraal een digitale dienstenbelasting goed te keuren, zouden we het risico lopen op handelssancties door de VS die vergelijkbaar zijn met wat Frankrijk ertoe gebracht heeft om de toepassing van de belasting op te schorten, dat wil zeggen heel hoge douanekosten op Belgische export naar de VS. Zoals u aangeeft, hebben de VS reeds gedreigd dergelijke represaillemaatregelen op te leggen aan andere Europese staten die van plan waren een unilateraal initiatief te nemen, zoals Duitsland en Italië."

Zo'n taks kan dus enkel werken als die internationaal/Europees wordt ingevoerd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is