Een sterker Europees investeringsklimaat

Door Sander Loones op 28 april 2016, over deze onderwerpen: Buitenlandse handel, EFSI (Jucnkers investeringsfonds), Europees beleid

Hebben we nood aan een beter Europees investeringsklimaat? Ja. Moet de Europese Investeringsbank (EIB) daarbij een belangrijke rol spelen? Vanzelfsprekend.

Maar dan moet eenieder ook de realiteit onder ogen zien. En de realiteit is dat de EIB geen liefdadigheidsinstelling is. Daar lijken sommigen wel eens aan voorbij te gaan. Die financiële factor kunnen we echter niet uit het oog verliezen, want de EIB kan enkel doen wat ze doet door haar Triple A rating. Als we DIE in het gedrang brengen, brengen we de leningen in gevaar voor interessante projecten met wat meer risico. Leningen voor broodnodige investeringen dus. 

Wat daarnaast opvalt is dat verschillende europarlementsleden de EIB zien als een convergentiemachine. Het is alsof de EIB enkel en alleen moet investeren in de minder ontwikkelde lidstaten. En dat is fout De EIB moet ook kijken naar grote projecten die door lidstaten en regio's, zoals Vlaanderen, niet alleen kunnen worden gefinancierd. 

Ook sterkere regio's hebben nood aan sterke investeringen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is