Europese uitdagingen en valkuilen

Door Sander Loones op 19 november 2020, over deze onderwerpen: 2/ Fiscaliteit - begroting, 3/ Financiële instellingen, 4/ Monetair beleid

De Europese economische samenwerking én de Europese handelsmarkt zijn de basis van onze welvaart. Vlaanderen in een open handelseconomie die nood heeft aan makkelijk bereikbare buitenlandse afzetmarkten. Net daarom moeten wij extra aandacht besteden aan het Europese debat. Want als het niet goed gaat in de EU, zullen we daarvan de gevolgen voelen in Vlaanderen.

Helaas bevat de beleidsverklaring van de minister van financiën Van Peteghem weinig informatie over hoe de paars-groene regering zich op het Europese financiële dossiers zal profileren. In mijn tussenkomst in de parlementscommissie financiën (18.11.2020) ging ik dieper in op de belangrijkste dossiers.

 

1. De Europese commissie fileert de Vivaldi-cijfers

De Europese commissie communiceerde haar evaluatie van het begrotings- en rekenwerk. Samengevat: de regering glipt er tussendoor omwille van de algemene corona context, maar de commissie spreekt tegelijk klare taal over het paars-groene luchtkasteel. Zo wordt geoordeeld dat de regering het tekort te positief inschat, dat de fiscale inkomsten onrealistisch hoog worden geraamd en de sociale onrealistisch laag. Ook de ramingen van de staatsschuld beoordeelt de commissie als niet geloofwaardig. 

Wat vooral opvalt is dat er maar één land is dat nog een hoger corona-tekort zal optekenen dan België, en dat is Spanje. Bovendien plaatst de Europese Commissie België in een groep met Frankrijk, Griekenland, Italië, Portugal en Spanje. Die krijgen de extra waarschuwing om de houdbaarheid van hun begroting op middellange termijn niet uit het oog te verliezen.

2. Het Europese corona-herstelfonds houdt ook risico’s in

Het herstelfonds wordt mee gefinancierd met Europese obligaties. Dat betekent dat België mee hoofdelijk verantwoordelijjk wordt voor wat in andere lidstaten (niet) gebeurt. Dit kan een belangrijke impact op onze intrest kosten. Die zouden kunnen stijgen, want we worden minder kredietwaardig. En als er nu één iets is dat we kunnen missen is het zeker dat wel: Hogere intresten op de gigantische Belgische staatsschulden

3. Moet ons spaargeld gebruikt worden om Zuid-Europese bankrekeningen te garanderen?

Ons spaargeld is verzekerd tot 100.000 euro, zodat als er iets fout loopt bij een bank, spaarders hun geld terugzien. Er is een hele discussie aan de gang of dit moet worden uitgebreid op Europees niveau. De ene groep landen stelt dat de risico's moeten worden gesolidariseerd, terwijl andere landen zeggen dat eerst de risico's moeten worden afgebouwd en er dus niet zomaar nieuwe transfers kunnen worden opgezet. Hoe zal Vivaldi zich in dit debat opstellen?

4. Een belasting op de grootste internetreuzen kan enkel internationaal effectief zijn

Toen Alexander De Croo nog minister van financiën was, noemde hij het onzinnig dat België zo’n internettaks op haar eentje-alleentje zou invoeren… maar nu hij premier is, wil hij dat toch doen… In mijn tussenkomst confronteert ik De Croo met zijn eigen verleden.

5. Internationale plannen kunnen ons heel wat centen kosten

Naast de internet-taks, liggen ook plannen op tafel voor een CCCTB, waarbij de belastbare basis van vennootschappen op een andere manier verdeelt zou worden tussen verschillende landen. De plannen bevoordelen vandaag grote, geïndustrialiseerde landen, en benadelen regio’s als Vlaanderen die kleinere, open diensteneconomieën zijn. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is