#JobsJobsJobs met een internationaal correcte fiscaliteit

Door Sander Loones op 4 juli 2017, over deze onderwerpen: Europees beleid, Fiscaliteit en Luxleaks

 Multinationals, die moeten in elk land aangeven hoeveel belastingen zij betalen, hoeveel mensen er werken, wat de omzet is, en de winst. Zij moeten die informatie aan de fiscus bezorgen, dat hebben we internationaal zo afgesproken. Maar nu wil de Europese Unie die informatie ook publiek maken.

Natuurlijk zijn we tegen belastingontduiking. Natuurlijk mogen multinationals niet meer rechten hebben dan onze eigen KMO’s. En natuurlijk zijn we voor transparantie. Net daarom hebben we met deze regering ook al verschillende maatregelen genomen. Sinds 1 januari 2016 geldt voor multinationale ondernemingen in België en Europa reeds een rapportage per land die op vertrouwelijke basis aan de nationale belastingautoriteiten moet worden verstrekt. Dit was de implementatie van actiepunt 13 van het OESO Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project. In Belgie verspreidt de Balanscentrale bovendien de jaarrekeningen van bijna alle rechtspersonen in België.

Tegelijk wil ik toch ook pleiten voor realisme en tegen een al te grote naïviteit.

Het is namelijk altijd hetzelfde liedje. We spreken internationaal iets af, over het wegwerken van achterpoortjes,... en steeds opnieuw wil de EU daarna toch dat stapje verder gaan. Ik vind dat eigenlijk niet zo slim. Dat bezorgt onze ondernemingen een competitief nadeel. Door de openbaarmaking van commercieel gevoelige informatie zouden buitenlandse bedrijven namelijk conclusies kunnen trekken over de bedrijfsstrategieën van ónze ondernemingen. Terwijl onze ondernemingen geen inzicht krijgen in de strategie van hun buitenlandse concurrenten
De EU is geen eiland in de wereld. En als wij hier jobs willen creëren, moeten we oppassen niet in onze eigen voet te schieten. 

----
Hierna leest u ook de ontwerp-stemverklaring van de N-VA delegatie op dit punt:
De N-VA steunt de strijd tegen belastingontwijking en agressieve fiscale planning. Winsten van bedrijven moeten effectief worden belast waar zij worden gegenereerd.
Door het invoeren van een publieke landenrapportage ('Public Country by Country Reporting') moeten multinationale ondernemingen in een specifiek verslag openbaar maken hoeveel winstbelasting zij betalen, waar deze belasting betaald wordt, hoeveel mensen er werken, wat de omzet is enz.

Het voorstel van de Commissie zorgde echter voor een competitief nadeel voor bedrijven actief in de EU. Door de openbaarmaking van commercieel gevoelige informatie zouden buitenlandse bedrijven conclusies kunnen trekken over handelsgeheimen. Wij pleiten daarom voor een vrijwaringsclausule, zodat de lidstaten kunnen toelaten commercieel gevoelige informatie weg te laten indien de publicatie van deze informatie commerciële schade kan berokkenen aan de betrokken onderneming. De tekst van het parlement beperkt het gebruik van een dergelijke vrijwaringsclausule te veel.

Een tweede probleem is dat volgens deze tekst de informatie ook voor niet-EU-activiteiten uitgesplitst moet worden per landen, terwijl in het Commissie voorstel de informatie over de overige landen geaggregeerd mocht worden weergegeven. 
Beide obstakels zorgen voor een al te grote negatieve impact op het Europese bedrijfsleven.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is