7/ Veiligheid - buitenlands beleid

Nieuws over dit onderwerp

Overtuigde Vlaming. Realistische Europeaan.

Op donderdag 9 juli debatteerde de Kamer van Volksvertegenwoordigers over een belangrijke Europese resolutie. Hieronder bekijkt en leest u mijn tussenkomt in de plenaire vergadering. De tekst van de …

N-VA waarschuwt voor de Europese 'Michel-factuur'

In de marge van bikkelharde onderhandelingen over een Europese meerjarenbegroting profileert de N-VA zich opnieuw als een believer van de Noord-Europese visie. 'Op dat vlak staan we dichter bij Mark …