N-VA legt 5 thema’s vast voor groot ledencongres in 2023

Door N-VA op 26 april 2021, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs, Hoger onderwijs, Financiën, Gezondheidszorg, Welzijn, Migratie, Energiebeleid, Confederalisme, Politiek, Mobiliteit, Leefmilieu, Klimaat, Veiligheid, Justitie, Leger, Innovatie, N-VA
ledencongres

De N-VA organiseert in het voorjaar van 2023 een groot ideologisch ledencongres. In de aanloop naar dat congres zullen vijf brede koepelthema’s diepgaand worden uitgewerkt. Voor elk van die thema’s is afgelopen weekend door het partijbestuur en de partijraad een themavoorzitter bekrachtigd.

Dit zijn de vijf thema’s en hun themavoorzitters:

  • Kamerlid Anneleen Van Bossuyt trekt het luik ‘Duurzaam Vlaanderen’, met daarin aandacht voor onder meer energie en mobiliteit, innovatie, natuur en duurzaamheid.
  • Het luik ‘Veilig en kordaat Vlaanderen’ rond migratie, identiteit, veiligheid, justitie en defensie wordt getrokken door Kamerlid Theo Francken.
  • Een derde luik is ‘Welvarend Vlaanderen’, waarin onder meer onderwijs, fiscaliteit en de wegen richting een meer efficiënte overheid aan bod zullen komen. Ondervoorzitter Lorin Parys neemt dit luik voor zijn rekening.
  • Zijn collega-ondervoorzitter Valerie Van Peel wordt het gezicht van het luik ‘Warm Vlaanderen’, met als subthema’s onder andere gezondheidszorg en welzijn.
  • Het vijfde luik, tot slot, is ‘Staat van Vlaanderen’, met daarin uiteraard aandacht voor het institutionele, maar ook politieke vernieuwing en de staat van de vrijheid van meningsuiting in dit land. De coördinator van dit luik is Kamerlid Sander Loones.

Themavoorzitters gaan aan de slag met werkgroepen

In onderling overleg zullen de themavoorzitters bredere werkgroepen oprichten voor hun respectievelijke (sub)thema’s. Die werkgroepen zullen een reeks inhoudelijke ideeën, voorstellen en sneuvelteksten voortbrengen op basis waarvan de partij een maatschappelijke dialoog kan opstarten met haar leden en de bredere samenleving. De bedoeling is dat die vervolgens verder worden aangescherpt en uiteindelijk resulteren in congresteksten die op het grote ledencongres officieel kunnen worden bekrachtigd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is