Sander Loones

Persoonlijke achtergrond

Sander Loones heeft rechten gestudeerd en was al als student politiek actief bij de Volksunie Jongeren (VUJO). Politiek zit in de genen van de familie Loones. Zijn vader Jan Loones was Vlaams parlementslid, Kamerlid en senator. Zijn grootvader, Honoré Loones, en zijn grootmoeder Rosa Dewitte, waren allebei burgemeester van Oostduinkerke. Vandaag woont Sander met zijn vrouw en drie kinderen in Koksijde-Oostduinkerke. Hij is er tevens gemeenteraadslid.

Ervaring in migratiebeleid

Sander is als jurist gespecialiseerd in asiel- en migratiebeleid. Als advocaat en onderzoeker aan de Universiteit van Leuven was hij specialist overheidsopdrachten en asiel- en migratierecht. Vervolgens was hij actief op het studiebureau van de federale Dienst Vreemdelingenzaken (FOD Binnenlandse Zaken).

Sander Loones bleef politiek actief en werd uiteindelijk coördinator van de N-VA-studiedienst. Als coördinator gaf Sander de inhoudelijke samenwerking tussen het partijsecretariaat, de verschillende parlementsfracties en de kabinetten mee vorm.

Op de N-VA-studiedienst volgde hij het migratiedossier verder op. Hij stond N-VA-Kamerleden Theo Francken, Sarah Smeyers en Daphne Duméry bij toen de snel-Belgwet werd afgeschaft en de gezinshereniging werd verstrengd. Dit zijn wetswijzigingen met een duidelijke N-VA-stempel. Zo waren er in 2013 bijvoorbeeld 90 procent minder nieuwe Belgen dan in 2012.

Verantwoordelijk voor de N-VA-congresteksten

Vanuit die achtergrond werkte Sander intensief mee aan de inhoudelijke voorbereiding van het historisch N-VA-congres in februari 2014. Meer dan 4 000 N-VA-leden debatteerden toen drie dagen lang over de congresteksten. Vriend en vijand moesten erkennen dat die teksten stevig onderbouwd en doordacht zijn. De N-VA formuleerde zo haar aanbod aan 6,5 miljoen Vlamingen.

Politieke loopbaan

In 2014 werd Sander verkozen in het Europees Parlement, waar hij zich onder meer toespitste op migratie en de Europese begroting. Hij was ook voor lange tijd nationaal ondervoorzitter van de N-VA

Begin november 2018 werd Sander Loones federaal minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de regering-Michel I. Lang duurde zijn ministerschap echter niet, want een maand later viel die regering over het VN-migratiepact.

In 2019 werd Sander verkozen als federaal parlementslid waar hij zetelt in de commissies financiën en grondwet.

Medewerkers

Wout Patyn

Parlementair medewerker