Niet een derde, maar minstens de helft éxtra belastingen

Door Sander Loones, Joy Donné op 25 november 2020, over deze onderwerpen: Belastingen, Federale begroting
Belastingen rekenmachine

Het Rekenhof verwijst op bladzijde 12 van haar begrotingsadvies naar de afspraak in het regeerakkoord om elke begrotingsinspanning telkens te spreiden volgens de verdeelsleutel: een derde besparen op de uitgaven, een derde nieuwe ontvangsten en een derde diverse maatregelen.

Maar wat stelt het Rekenhof vast? Voor 2021 plant de regering een begrotingsinspanning van 1,3 miljard euro, maar de algemene toelichting bij haar begroting “bevat geen informatie over de verdeling van deze begrotingsinspanning over de verschillende categorieën" met de vermelde verdeelsleutel.

Volgens N-VA-Kamerlid Sander Loones wordt duidelijk waarom de regering die informatie niet transparant geeft. “Wie de oefening doet, merkt op dat paars-groen niet één derde, maar minstens de helft van de centen vindt in éxtra belastingen. En ook de zogenaamde ‘diverse maatregelen’ blijken eerder éxtra fiscale opbrengsten te zijn. Als die meegerekend worden, blijkt zowat 1 miljard van de 1,3 miljard éxtra belastingen te zijn.”

N-VA-Kamerlid Joy Donné treedt Loones bij. "In dit land is de belastingdruk vandaag al té hoog, maar dat houdt Vivaldi niet tegen om die nóg te laten stijgen. Zelfs haar eigen regeerakkoord en eigen afspraken respecteert paars-groen niet. Dat belooft voor de toekomst...”

Wanneer de door de begroting en het Rekenhof opgesomde inspanningen onderverdeeld worden volgens de vermelde verdeelsleutel, wordt voor 2021 het volgende beeld zichtbaar:

334 miljoen euro HERVORMINGEN
134 miljoen euro Verminderingen van de primaire uitgaven
150 miljoen euro Verminderingen van de uitgaven in geneesmiddelensector
50 miljoen euro Budgettaire impact opdrijven werkgelegenheidsgraad

 

700 miljoen euro NIEUWE BELASTINGEN
700 miljoen euro Nieuwe fiscale ontvangsten

 

300 miljoen euro DIVERSE MAATREGELEN
200 miljoen euro Strijd tegen de fiscale en sociale fraude
100 miljoen euro Crossborder vlottere inning van de verkeersboetes en de penale boetes

         

   

   

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is