Paars-groen stemt tegen besparing op medewerkers ex-ministers

Door Joy Donné, Wim Van der Donckt, Sander Loones op 1 december 2020, over deze onderwerpen: 2/ Fiscaliteit - begroting, Federale begroting, Politiek

Tien ex-ministers van de federale regering-Wilmès kunnen nog tot 2024 beroep doen op twee medewerkers. In Vlaanderen werd die regeling jaren geleden al ingeperkt, tot één medewerker voor maximum twee jaar. De N-VA wil die inperking ook federaal invoeren, zegt Kamerlid Sander Loones. “Álle Vlaamse partijen steunen die inperking in het Vlaams Parlement. Maar wat zien we in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers? Open Vld, CD&V, Sp.a en Groen stemden ons amendement vandaag weg. Dat krijg je met een paars-groene regering, gedomineerd door de Franstalige partijen. De Vlaamse partijen moeten zich schikken.”


 

De bestaande, royale federale regeling blijft dus behouden. “Elk jaar is zo in totaal 1,4 miljoen euro voorzien voor die medewerkers van ex-ministers. Volgens de paars-groene partijen kan daar nu dus helemaal niets op bespaard worden. Opnieuw mist Vivaldi een kans om in economische crisistijd het goede voorbeeld te geven en het vertrouwen in de politiek te versterken.”

Logische keuze volgens Open Vld

Meer blijkt echter aan de hand. Toen de Zweedse regering-Michel met de N-VA startte in 2014, werden de kabinetskredieten onmiddellijk met zeven procent verlaagd. Deze paars-groene regering doet net het tegenovergestelde en verhoogt dit budget zelfs met bijna 25 procent. Staatssecretaris van Begroting De Bleeker noemde die extra kost het logische gevolg van de keuze voor een grotere regering-De Croo, met méér ministers en staatssecretarissen.

Paars-groene logica

“Maar zelfs die redenering klopt niet”, stelt Kamerlid Joy Donné. “De regering-De Croo is 10 procent groter dan de Zweedse regering. Volgens de paars-groene logica van staatssecretaris De Bleeker zou die dan ook ‘maar’ 10 procent duurder moeten zijn, maar dat is niet het geval. Ze is bijna 25 procent duurder. In totaal stijgen de totale kabinetskredieten fors tot 68 miljoen. Dat is 12 miljoen duurder dan de vorige Zweedse regering.”

Tegen besparing

Paars-groen verdedigt in woorden de “politieke vernieuwing”, maar stemt in de feiten tégen een inperking van medewerkers voor ex-ministers, tégen een globale besparing op de kabinetten en ook tégen een besparing op de financiering van politieke partijen. Dat laatste bleek gisteren in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Kamerlid Wim Van der Donckt stelde voor om de partij- en fractiedotaties niet te indexeren in 2021.  Dat zou een besparing betekenen van 822.000 euro. Voor het jaar 2020 werd die N-VA-besparing in lopende zaken wél nog gesteund door Open Vld, Groen, Sp.a en CD&V, maar nu weigeren zij hetzelfde te doen voor het jaar 2021. Opnieuw blijkt wie aan de Vivaldi-touwtjes trekt: de Franstalige partijen, en de Vlaamse Vivaldisten knikken braaf.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is